Sejarah BPSDM ESDM

  • 2001

    Badan Diklat ESDM dibentuk pada tahun 2001 dan merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian ESDM.